Print this page
Thursday, 27 June 2019 23:06

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

Rate this item
(0 votes)

1 12

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย อาทิเช่น กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมประกวดร้อยแก้วร้อยกรอง ประกวดร้องเพลง ประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น โดยมี นายจงกล สุขสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี และนางสาวไชยิกา เจ๊ะเด๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้

Read 128 times