Print this page
Thursday, 27 June 2019 22:30

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Rate this item
(0 votes)

1 1

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" อำเภอท่าสองยาง ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 โดยมีนายประวัต พันธุ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

Read 52 times