Print this page
Monday, 24 June 2019 19:22

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ต้อนรับคณะมูลนิธิสิกขาเอเซีย

Rate this item
(0 votes)

1 1

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ได้ต้อนรับคณะมูลนิธิสิกขาเอเซียในฐานะเจ้าภาพจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนฯ ประจำอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง และนายมานะ โตสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ กับตัวแทนมูลนิธิสิกขาเอเซีย และบริษัท Nikon ประเทศไทย จำกัด จำนวนกว่า 170 ทุน เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านแม่อุสุวิทยาจำนวน 12 คน และอีก 1 ผลผลิตของโรงเรียนฯ นางสาวสุวนี ไพรวิโรจน์ จบการศึกษาชั้นม.6  ปี 2559 ปัจจุบันเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับทุนมูลนิธิมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาจนถึงปัจจุบัน ตัวแทนนักเรียนที่ได้เดินตามฝันของตนเอง เพราะได้รับโอกาสดีๆนี้ถึงแม้จะเป็นเด็กชายขอบก็ตาม ในนามโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาขอขอบพระคุณมูลนิธิสิกขาเอเซียผู้ให้ที่มากกว่าการแบ่งปันคือการสร้างโอกาสและต่อยอดความฝันของคนมากมาย

Read 76 times