Print this page
Thursday, 20 June 2019 22:28

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษไม่ว่าจะเป็นในด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ได้ระลึกถึงครูอันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูทั้ง 3 ท่านที่ได้ "ครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2562" และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดจากรายการต่าง ๆ เช่น ประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเขียนเรียงความ และการประกวดรทำพานไหว้ครู โดยภายกิจกรรมในวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์ของคุณครูและเด็กทุกคน ซึ่งในความรักของครูทุกคนนั้นไม่ได้คาดหวังสิ่งใดตอบแทนนอกเสียจากได้เห็นเด็ก ๆ ทุกคนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะ รายงานโดย : ครูมะนาว :)

Read 83 times