Print this page
Thursday, 20 June 2019 22:03

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Rate this item
(0 votes)

1 2

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4 จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่20 มิ.ย.62 โดยมี ผอ.นิคม สิงทนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมนำกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน เช่น แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ แข่งขันคณิตคิดเร็ว อย่างสนุกสนาน

Read 95 times