Print this page
Thursday, 20 June 2019 21:38

โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต้อนรับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3

Rate this item
(0 votes)

1 1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าป่าไม้ กองร้อย ร.1433 ฐานปฏิบัติการบ้านแม่โกนเกน รพ.สต.ตำบลมหาวัน ร่วมกันต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เพื่อตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการสนามและพบปะราษฎร ผู้เข้ารับการอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

Read 42 times