Print this page
Friday, 14 June 2019 21:17

โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จัดพิธีไหว้ครู

Rate this item
(0 votes)

1 1

“พิธีไหว้ครู” 13 มิถุนายน 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยนายประหยัด อุสาห์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกก เป็นประธานในพิธี พร้อมกับเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นก่อเกิดกำลังใจแก่ศิษย์ กำหนดให้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงตนเป็นศิษย์ เคารพต่อพระคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูที่ได้ประสาทวิชาความรู้ให้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูซึ่งนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงาม

Read 109 times