Print this page
Friday, 14 June 2019 21:11

โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 62

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านวังผา จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมีนายพงษ์อนันต์ คำน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา เป็นประธานในพิธีได้ทำการเจิมหนังสือเรียน ให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อแสดงความรักระหว่างครูและศิษย์ และมอบรางวัลในการแข่งขันการประกวดพานไหว้ครูนักเรียนแต่ละห้อง เรียนอีกด้วย

Read 117 times