Print this page
Friday, 14 June 2019 16:48

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

Rate this item
(0 votes)

1 1

พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 สภานักเรียนนำโดยนายอภิสิทธิ์ สันศนะพงศ์ ประธานนักเรียนนำนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไหว้ครูและฝากตัวเป็นศิษย์ ในปีนี้ท่านประธานในพิธี ท่านผู้อำนวยการมานะ โตสมบัติ มอบรางวัลครูดีในดวงใจ ให้แก่ ครูพรปพรรณ มั่นคง ครูพิชญ์กัญญาฬ์ สร้อยจิต ครูจิรายุ มหายศ ครู สมคิด อยู่งาม รวมทั้งจัดกิจกรรมเขียนเรียงความถีงครูของศิษย์ วาดภาพครูในดวงใจ และแต่งกลอนเนื่องในวันครูอีกด้วย ภาพแห่งความประทับใจนี้หมุนเวียนมาอีกครั้งแบบนี้ในทุกปี และทุกปี

 

Read 418 times