Print this page
Friday, 17 August 2018 22:11

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Rate this item
(0 votes)

1 1

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ของโรงเรียน โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
2. การทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
3. การแสดงของนักเรียน
4. การแข่งขันทักษะวิชาการ คือ การแข่งขันเขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ วาดภาพระบายสี ประกวดร้องเพลง
5. การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
6. การกราบแม่และมอบดอกมะลิให้แม่
7. ร่วมรับประทานอาหาร โดยมีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน มาร่วมเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน
ทางโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Read 264 times