MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Tuesday, 07 August 2018 02:15

ฟุตบอลนักเรียน 7 คน “สพป.ตาก เขต 2 ต้านภัยยาเสพติด"

Rate this item
(1 Vote)

1 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน “สพป.ตาก เขต 2 ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม วี-อาร์ ซอคเกอร์ ฟิลด์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเปิดรับสมัครทีมเข้าแข่งขัน 2 ประเภท แบ่งเป็นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย จำนวน 16 ทีม และเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย จำนวน 16 ทีมรวมทั้งสิ้น 32 ทีม จากโรงเรียนต่างๆทั้ง 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ซึ่งแต่ละทีมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 โดยมีครูหรือผู้บริหารในสังกัดเป็นผู้ควบคุมทีม 
การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งเพื่อส่งเสริม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้มีโอการพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของนักเรียนให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในรายการต่างๆ ในอนาคตได้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนในแต่ละโรงเรียนให้ได้รู้จักซึ่งกันและกัน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดผลแพ้หรือชนะ แต่สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ตระหนักถึงการออกกำลังกายและเพื่อสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สิ่งสำคัญก็คือ ให้ห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆ ซึ่งกีฬา เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติด และผลดีอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมา 
สำหรับรางวัลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศ จากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ส่วนรองชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้บริหาร ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นแล้วยังมีเงินรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศและเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สำหรับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้...

Read 480 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488