MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Wednesday, 21 February 2018 16:29

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมอินโฟกราฟิก

Rate this item
(0 votes)

info pic 33

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์แลพออกแบบผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟิก ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆด้วยรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น ทั้งยังใ้ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้พัฒนาตนเองการการนำเสนองานรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน กลุ่มละ 5 คนรวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานเขต รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายวิจิตร นาควังไทร รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

Read 398 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488