Print this page
Friday, 17 November 2017 18:48

ประชุมร่วม สรุปผลการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ

Rate this item
(0 votes)
IMG 8384
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนางสาวกฤติยา เครือแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2560 โดยมีพลตรีกษิดิ์เดช  วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชกาารจังหวัดตาก ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Read 785 times