Print this page
Thursday, 07 March 2019 15:18

สพป.ตาก เขต 2 ประชุมกรรมการจัดสอบ NT

Rate this item
(0 votes)

1 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT ป.3และการสอบปลายภาคเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1, และชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 5 อำเภอ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการประจำสนามสอบ และให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

Read 437 times