รูปกิจกรรม

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นป.1 ในห้องเรียนสาขา

วันที่ 21-25 มกราคม 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูง (RRC) ได้ออกหน่วยนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นป.1 ในห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ห้องเรียนสาขาบ้านทีคุคี ห้องเรียนสาขาบ้านเบาะโบ๊ะโกร ห้องเรียนสาขาเบาโบ๊ะคี ห้องเรียนสาขาบ้านวะโดรโกร ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี ห้องเรียนสาขามอโกล โรงเรียนสาขาบ้านตะพิเดอโรงเรียนบ้านหนองบัว ห้องเรียนสาขาบ้านดอกไม้สด ห้องเรียนสาขามอเคลอะคี โรงเรียนบ้านแม่พลู ห้องเรียนสาขาบ้านมอทีทะ ในการนี้ทาง สพป.ตากเขต 2 ได้นำเอาชุดกันหนาว ผ้าห่ม ชุดเครื่องเขียนมอบให้กับห้องเรียนสาขาต่างๆ ที่ขาดแคลน

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038