รูปกิจกรรม

ประกวดผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ

24 พ.ย. 59 ประกวดผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาค ผู้เข้าประกวด ผู้อำนวยการเขต รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ บุคลากร อัตราจ้าง ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง

1
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9