รูปกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยบนพื้นที่สูง กลุ่มอำเภอท่าสองยาง

วันที่ 23-24 กันยายน 2559 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยบนพื้นที่สูง ให้กับครูห้องเรียนสาขาในอำเภอท่าสองยาง ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 กลุ่มอำเภอท่าสองยาง มีนายสุเทพ คำปาสังข์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากรทีมงานหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นบนพื้นที่สูง (RRC) ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) อำเภอท่าสองยาง

IMG 1595
IMG 1596
IMG 1601
IMG 1602
IMG 1603
IMG 1605
IMG 1606
IMG 1611
IMG 1614
IMG 1616
IMG 1618
IMG 1621
IMG 1625
IMG 1629
IMG 1643
IMG 1644
IMG 1648
IMG 1649
IMG 1653
IMG 1655
IMG 1656
IMG 1657
IMG 1658
IMG 1659
IMG 1660
IMG 1661
IMG 1662
IMG 1665
IMG 1666
IMG 1667
IMG 1670
IMG 1671
IMG 1672
IMG 1673
IMG 1674
IMG 1675
IMG 1676
IMG 1677
IMG 1678
IMG 1680
IMG 1681
IMG 1682
IMG 1683
IMG 1685
IMG 1686
IMG 1687
IMG 1688
IMG 1689
IMG 1693
IMG 1694
IMG 1696
IMG 1697
IMG 1698
IMG 1747
IMG 1750
IMG 1754
IMG 1755
IMG 1756
IMG 1757
IMG 1760
IMG 1761
IMG 1763
IMG 1767
IMG 1768
IMG 1769
IMG 1771
IMG 1772
IMG 1773
IMG 1775
IMG 1776