รูปกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยกลุ่มอำเภอแม่สอด กลุ่มแม่ระมาด และกลุ่มอุ้มผาง

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาไทยบนพื้นที่สูง ให้กับครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 กลุ่มอำเภอแม่สอด กลุ่มแม่ระมาด และกลุ่มอุ้มผาง มีนายสุเทพ คำปาสังข์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวิทยากรทีมงานหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นบนพื้นที่สูง (RRC) ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สอด

IMG 1379
IMG 1382
IMG 1384
IMG 1391
IMG 1395
IMG 1400
IMG 1401
IMG 1402
IMG 1403
IMG 1404
IMG 1405
IMG 1406
IMG 1407
IMG 1408
IMG 1409
IMG 1410
IMG 1412
IMG 1413
IMG 1417
IMG 1418
IMG 1419
IMG 1420
IMG 1421
IMG 1422
IMG 1423
IMG 1424
IMG 1425
IMG 1426
IMG 1427
IMG 1428
IMG 1436
IMG 1437
IMG 1440
IMG 1441
IMG 1442
IMG 1443
IMG 1444
IMG 1445
IMG 1446
IMG 1447
IMG 1448
IMG 1450
IMG 1452
IMG 1453
IMG 1454
IMG 1455
IMG 1456
IMG 1461
IMG 1464
IMG 1469
IMG 1471
IMG 1472
IMG 1473
IMG 1474
IMG 1475
IMG 1476
IMG 1477
IMG 1478
IMG 1479
IMG 1480
IMG 1481
IMG 1482
IMG 1483
IMG 1484
IMG 1485
IMG 1486
IMG 1487
IMG 1488
IMG 1497
IMG 1499
IMG 1500
IMG 1501
IMG 1502
IMG 1503
IMG 1504
IMG 1508
IMG 1509
IMG 1510
IMG 1512
IMG 1513
IMG 1516
IMG 1518
IMG 1520
IMG 1521
IMG 1523
IMG 1527
IMG 1528
IMG 1531
IMG 1534
IMG 1535
IMG 1538
IMG 1540
IMG 1541
IMG 1543
IMG 1545
IMG 1548
IMG 1550
IMG 1551
IMG 1554
IMG 1555
IMG 1556
IMG 1557
IMG 1558
IMG 1559
IMG 1562
IMG 1563
IMG 1565
IMG 1566
IMG 1568
IMG 1569
IMG 1570
IMG 1572
IMG 1573
IMG 1583
IMG 1585