รูปกิจกรรม

นำเสนอสื่อ RRC ในการประชุมสัมมนาการพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นำเสนอสื่อ RRC ในการประชุมสัมมนาการพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเเรมเสนาเพลซ กรุงเทพมหานคร