รูปกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

วันที่ 17-20 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตากเขต 2

พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานเขตฯ คณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และคณะครูRRC ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ทั้งนี้พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานถึงสภาพ ปัญหาและวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขต และผู้บริหารโรงเรียนพื้นที่ชายแดนในภาคเหนือ ร่วมประชุม ณ โรงเเรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่