รูปกิจกรรม

ประชุมขยายผลการอ่านออกเขียนได้สำหรับครูสอน ป.1

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 นายสุเทพ คำปาสังข์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมขยายผลการอ่านออกเขียนได้ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านท่าอาจ อำเภอแม่สอด จ.ตาก