รูปกิจกรรม

อมรมครูห้องเรียนสาขา ครั้งที่ 4

วันที่ 10-11 พ.ค. 2559 นายสุเทพ คำปาสังข์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ตาก เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้บนพื้นที่สูงของคณะครูห้องเรียนสาขาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มอำเภอท่าสองยาง ณ โรงเรียนแม่อุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก