รูปกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นป.1

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนแม่สอด โดยท่าน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้พบปะกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จากนั้นทีมวิทยากรให้ความรู้ก็ได้พบปะและพาคณะครูทำกิจกรรมต่างๆ