รูปกิจกรรม

อมรมครูห้องเรียนสาขา ครั้งที่ 3

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น บนพื้นที่สูง
โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง โดยท่าน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้บรรยายพิเศษและพบปะกับครูห้องเรียนสาขาเขตอำเภอท่าสองยางที่เข้ารับ การอบรม จากนั้นทีมวิทยากรให้ความรู้ก็ได้พบปะและพาครูห้องเรียนสาขาทำกิจกรรมต่างๆ