รูปกิจกรรม

นำเสนอจุดเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย นายสุเทพ คำปาสังข์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 และทีมงานหน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นบนพื้นที่สูง เดินทางไปนำเสนอจุดเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่ ในด้านของการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ในการรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57 จังหวัดเพชรบูรณ์