• slider-273788843
       
       
 • slider-1429156999517

      
      
 • slider-1429166169330
       
       
 • slider-88578.69

รูปกิจกรรม

แบบฝึกภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1

 แบบฝึกวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 25 บท โดยแบ่งออกเป็น 5 ชุด ๆ ละ 5 บท (สามารถดาวน์โหลดแบบชุดได้ตามลิ้งค์) ดังนี้

  ชุดที่ 1
 • สระ อา
 • สระ อี
 • สระ อู
 • สระ อือ
 • สระ แอ
  ชุดที่ 2
 • สระ อะ
 • สระ อิ
 • สระ เอ
 • สระ อุ
 • สระ โอ
  ชุดที่ 3
 • สระ อำ
 • สระ ไอ
 • สระ เอา
 • สระ ใอ
 • สระ อัว
  ชุดที่ 4
 • สระ ออ
 • สระ เอีย
 • สระ เอือ
 • สระ เออ
 • สระ เอาะ
  ชุดที่ 5
 • สระ เอะ
 • สระ แอะ
 • สระ เออะ
 • สระ อึ, โอะ
 • สระ อัวะ, เอียะ
  ดาวน์โหลดปกสระ
 
 
 
 

แบบฝึกลีลามือ RRC

 แบบฝึกลีลามือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 122 หน้า (สามารถดาวน์โหลดแบบชุดได้ตามลิ้งค์) ดังนี้

  ชุดที่ 1
 • หน้า 1-37
  ชุดที่ 2
 • หน้า 38-53
  ชุดที่ 3
 • หน้า 54-57
  ชุดที่ 4
 • หน้า 58-75
  ชุดที่ 5
 • หน้า 76-80
  ชุดที่ 6
 • หน้า 81-86
  ชุดที่ 7
 • หน้า 87-98
  ชุดที่ 8
 • หน้า 99-122
  ดาวน์โหลดปกลีลามือ
 
 
 
 
 

แบบฝึกภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มีทั้งหมด 12 บท (สามารถดาวน์โหลดแบบชุดได้ตามลิ้งค์) ดังนี้

 

 

 

สื่อ VDO youtube.com

 
 
 
 

พิกัดโรงเรียน สพป.ตาก เขต 2