ศน. ประนอม แก้วมา ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ศน. ประนอม แก้วมา ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน

565800Medium
565801Medium