สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครูกลุ่ม อำเภออุ้มผาง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภออุ้มผาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทำพิธีกล่าวคำถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากเสร็จพิธีการท่านนายอำเภอได้พบปะเพื่อนครูอุ้มเภออุ้มผางพร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองกับโรงเรียนในครั้งนี้อีกด้วย ต่อมีเป็นการพบปะเพื่อนครูจากกลุ่มงานต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อราชการและการประสานงานต่างๆและงานคุรุสภาเขต ที่มาให้บริการร่วมกับกลุ่มงานต่างๆของสำนักงานเขตที่ออกให้บริการเคลื่อนที่ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมจิตศึกษา ที่สำนักงานเขตฯ โดยท่านผู้อำนวยการเขตและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ได้จัดให้ครูอำเภออุ้มผางได้ร่วมกิจกรรม

 

1
222 1
2 10
2 100
2 101
2 102
2 103
2 104
2 105
2 106
2 107
2 108
2 109
2 11
2 110
2 111
2 112
2 113
2 114
2 115
2 12
2 13
2 14
2 15
2 16
2 17
2 18
2 19
2 2
2 20
2 21
2 22
2 23
2 24
2 25
2 26
2 27
2 28
2 29
2 3
2 30
2 31
2 32
2 33
2 34
2 35
2 36
2 37
2 38
2 39
2 4
2 40
2 41
2 42
2 43
2 44
2 45
2 46
2 47
2 48
2 49
2 5
2 50
2 51
2 52
2 53
2 54
2 55
2 56
2 57
2 58
2 59
2 6
2 60
2 61
2 62
2 63
2 64
2 65
2 66
2 67
2 68
2 69
2 7
2 70
2 71
2 72
2 73
2 74
2 75
2 76
2 77
2 78
2 79
2 8
2 80
2 81
2 82
2 83
2 84
2 85
2 86
2 87
2 88
2 89
2 9
2 90
2 91
2 92
2 93
2 94
2 95
2 96
2 97
2 98
2 99