ประชุมวางแผนของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 11.00 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานประชุมการวางแผนของกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

 1704
 1939
 2031
 2087
 2221
 2689
 3966
 4174
 4635
 483
 5056
 5283
 705
 7365
 7970
 973