• รู้จักสะเต็ม

  รู้จักสะเต็ม

 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

 • ยินดีต้อนรับ

  ยินดีต้อนรับ

 • ข่าว5

  ข่าว5

สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครูกลุ่ม อำเภ…

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรม สพป.ตาก เขต 2 สัญจรพบเพื่อนครู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง อำเภออุ้มผา... Read more

Hits:299

ศน. ประนอม แก้วมา ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือ…

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ศน. ประนอม แก้วมา ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน [w... Read more

Hits:275

นำจิตศึกษา พัฒนาบุคลากรสำนักงานเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดกิจกรรมจิตศึกษาให้กับบุคลากรสำนักงานเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อฝึกปฏิบัติเพื... Read more

Hits:294

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญห... Read more

Hits:354

ประชุมวางแผนของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเ…

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 – 11.00 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานประชุมการวางแผนของกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ในภาค... Read more

Hits:284