นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นตัวแทนสพป.ตาก เขต 2 มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือด.ญ.กรกฎ อินอ๋อม นักเรียนชั้นป. 5 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล เนื่องจากได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด หากท่านใดประสงค์จะมอบสิ่งของ บริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ตาก เขต 2 โทร.055536548-9
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพปตากเขต2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.เทวราช แซ่ซี นักเรียนชั้นป.4 รร.บ้านร่มเกล้า2 ซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถชนระหว่างผู้ปกครองเดินทางมาส่งที่โรงเรียน ส่วน ด.ญ. อมรการ แซ่ซี นักเรียนชั้นป.1 ซึ่งเป็นน้องสาวนั้น ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการนิเทศทางไกลออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Skype เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างสพป.ตาก เขต 2 กับโรงเรียน โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
19 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมนายภิเษก คำน่าน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อุสุ และศึกษานิเทศจำนวน 3 คน ได้เดินทางเยี่ยมและนิเทศการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
(ภาพและข่าว โดย โรงเรียนบ้านแม่ตื่น)
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประชุมเตรียมจัดนิทรรศการงานตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2555 - 2556 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กชายจเร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสันถวไมตรี อ.แม่สอด ซึ่งนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด หลังเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนพลิกคว่ำ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของ อาทิ คอมพิวเตอร์ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว จากคุณสุวรรณา  จักราวรวุธ พร้อมคณะ ได้มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควและโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว(ภาพ/ข่าว รณชัย จินตนธรรม)
วันที่ 20 ธันวาคม 2555 สพป.ตาก เขต 2 ร่วมขบวนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมีนายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานปล่อยคาราวาน และร่วมขบวนขับขี่มอเตอร์ไซต์สวมหมวกนิรภัยโดยเริ่มที่ สะพานมิตรภาพไทย - พม่า มาสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไทย - พม่า สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.397998870278327.90922.338176756260539&type=1#!/media/set/?set=a.397998870278327.90922.338176756260539&type=1 )
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 4/ 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวาระที่สำคัญในการพิจาณา ได้แก่ เรื่องแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 , แนวปฏิบัติการรับนักเรียน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีนายพันธ์ ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุม
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มโรงเรียนแม่ระมาด ณ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อให้ครูผู้สอน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 105 คน จาก 11 โรงเรียน
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีพร้อมเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อ.แม่สอด
 วันที่ 13  ธันวาคม  2555  นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล  รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว ได้เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนน้ำตกและหารือการช่วยเหลือกับผู้สนับสนุนทุนให้ศูนย์การเรียน  ที่ศูนย์การเรียนน้ำตก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนายพงศกรณ์ ทองคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริม และนางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง ศึกษานิเทศก์ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนนุเซะโปล้ อ.อุ้มผาง เพื่อติดตามโครงการพระราชดำริฯ และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ?
วันที่ 12 ธันวาคม 2555  นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2  พร้อมด้วย นางสาวศรีมาลา ยศงาม นักวิชาการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดตาก(ปส.กช.) ที่ห้องประชุมดอกเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน11 กลุ่มวิชาเอก 28 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 2 ระหว่างวันที่  6  - 12 ธันวาคม 2555
ทั้งนี้ ได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มีผู้มาสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 212 คน ดังนี้
1)ภาษาอังกฤษ จำนวนที่บรรจุ 3 อัตรา มีผู้มาสมัคร 25 คน
2)คณิตศาสตร์ จำนวนที่บรรจุ 1 อัตรา มีผู้มาสมัคร 2 คน
3)วิทยาศาสตร์ จำนวนที่บรรจุ 2 อัตรา มีผู้มาสมัคร 20 คน
4)สังคมศึกษา จำนวนที่บรรจุ 4 อัตรา มีผู้มาสมัคร 28 คน
5)พลศึกษา จำนวนที่บรรจุ 2 อัตรา มีผู้มาสมัคร 14 คน
6)อุตสาหกรรม จำนวนที่บรรจุ 1 อัตรา มีผู้มาสมัคร 10 คน
7)เกษตรกรรม จำนวนที่บรรจุ 2 อัตรา มีผู้มาสมัคร 17 คน
8)คอมพิวเตอร์ จำนวนที่บรรจุ 2 อัตรา มีผู้มาสมัคร 17 คน
9)ปฐมวัย จำนวนที่บรรจุ 3 อัตรา มีผู้มาสมัคร 14 คน
10)ประถมศึกษา จำนวนที่บรรจุ 5 อัตรา มีผู้มาสมัคร 31 คน
11)ทั่วไป จำนวนที่บรรจุ 3 อัตรา มีผู้มาสมัคร 34 คน
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 มอบของรางวัลพิเศษแก่เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ใน "วันรวมน้ำใจ" เพื่อรางวัลพิเศษให้กับร้านมัจฉากาชาด ในงานตากสินราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2555 - 2556 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าอาจ , โรงเรียนบ้านแม่ตาว , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านวังตะเคียน และโรงเรียนแม่สอด ร่วมต้อนรับคณะ Asean - India Car Rally ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย ครบรอบ 60 ปี ในปี 2555 เพื่อสำรวจเส้นทางจากสมาชิกอาเซียนไปยังแคว้นอัสสัมของอินเดีย โดยขบวนคณะแรลลี่ได้ผ่าน อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ วันที่ 11 ธันวาคม 2555 (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.394224657322415.90196.338176756260539&type=1#!/media/set/?set=a.394224657322415.90196.338176756260539&type=1 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน11 กลุ่มวิชาเอก 28 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 2 ระหว่างวันที่  6  - 12 ธันวาคม 2555
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2555 มีผู้มาสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 142 คน ดังนี้
1)ภาษาอังกฤษ จำนวนที่บรรจุ 3 อัตรา มีผู้มาสมัคร 18 คน
2)คณิตศาสตร์ จำนวนที่บรรจุ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้มาสมัคร
3)วิทยาศาสตร์ จำนวนที่บรรจุ 2 อัตรา มีผู้มาสมัคร 12 คน
4)สังคมศึกษา จำนวนที่บรรจุ 4 อัตรา มีผู้มาสมัคร 20 คน
5)พลศึกษา จำนวนที่บรรจุ 2 อัตรา มีผู้มาสมัคร 7 คน
6)อุตสาหกรรม จำนวนที่บรรจุ 1 อัตรา มีผู้มาสมัคร 4 คน
7)เกษตรกรรม จำนวนที่บรรจุ 2 อัตรา มีผู้มาสมัคร 12 คน
8)คอมพิวเตอร์ จำนวนที่บรรจุ 2 อัตรา มีผู้มาสมัคร 11 คน
9)ปฐมวัย จำนวนที่บรรจุ 3 อัตรา มีผู้มาสมัคร 9 คน
10)ประถมศึกษา จำนวนที่บรรจุ 5 อัตรา มีผู้มาสมัคร 25 คน
11)ทั่วไป จำนวนที่บรรจุ 3 อัตรา มีผู้มาสมัคร 24 คน

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมทีลอซูวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และกำหนดแผยงาน/โครงการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย ์การเรียนเด็กต่างด้าว ได้แก่ ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อความเป็นครู (TPC) , ศูนย์การเรียนสตาร์ฟลาวเวอร ์ , ศูนย์การเรียนซ่าทูเหล่ ศูนย์การเรียนซอว์ และแม่ตาวคลีนิค อ.แม่สอด (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.392286820849532.89728.338176756260539&type=3 )
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนและเยาวชนอ.แม่ระมาด "แม่ระมาดเกมส์" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม โดยมีโรงเรียนในเขต อ.แม่ระมาดเข่าร่วมการแข่งขัน 28 โรงเรียน (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.392281420850072.89724.338176756260539&type=1 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรสพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพ ระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำพิธี ณ ศูนย์แสดงแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://www.facebook.com/media/set/?set=a.391855510892663.89626.338176756260539&type=1 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรสพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชน อ.แม่สอด ร่วมทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  (ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.391847784226769.89625.338176756260539&type=3 )
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งบัตรอวยพรปีใหม่ถึงเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ โดยได้ร่วมกันเขียนบัตรอวยพรปีใหม่ให้กำลังใจ และจะส่งถึงสพป.ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยขอรับบัตรอวยพร และส่งได้ที่หน้าห้องผอ.สพป.ตาก เขต 2 (ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.391119480966266.89489.338176756260539&type=1 )
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะข้าราชการ สพป.ตาก เขต 2 ร่วมบันทึกถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ บริษัทสตาร์เคเบิ้ลทีวี และบันทึกเสียงถวายพระพร ที่สวท.แม่สอด
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี้มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ที่สนามโรงเรียนราษฎร์วิทยา    
โดยมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 คณะอุปรากรจีนเมืองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 โดยได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตามปฏิทินปฏิบัติงาน
วันที่ 29 พ.ย. 55 นายอาสา สารสินvประธานกรรมการบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทุนการศึกษา ประจำปี 2555 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอำเภอแม่สอด รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ ให้กับนักเรียนในอำเภอแม่สอด จำนวน 324 ทุน และมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นผาแดง ประจำปี 2555 ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน จำนวน 9 ทุน และทุนคาร์เรล วินค์ ผาแดง 1 ทุน ณ อาคารสโมสร บริษัทผาแดงอินดัสทรี สำนักงานเหมืองแม่สอด
(ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.389633577781523.89164.338176756260539&type=1 )
นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว จำนวน 73 ศูนย์การเรียน ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกับองค์การ World Education จัดการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์การเรียนมีความเข้าใจเรื่องของหลักการบริหารโรงเรียน และภาระงานของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการศึกษา และผู้บริหารศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา  ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา ลำดับที่ 85,87,89,95,97-101
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ลำดับที่ 51,53-54
3. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ลำดับที่ 36 – 38
4. กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 25 อัตรา ลำดับ 136 – 139 , 141 – 148 , 150 – 162
5. กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา จำนวน 6 อัตรา  ลำดับที่ 62 – 66,68
6. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา ลำดับที่ 6 , 8, 9,10,11
7. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา ลำดับที่ 6 – 9
8. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา ลำดับที่ 2 – 3
ทั้งนี้ ผู้ที่สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 และเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในวันเดียวกัน

สพป.ตาก เขต 2 ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดเชี่ยงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน  ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า นักเรียนสังกัด สพป.ตากเขต 2 คว้ามาได้ 118 เหรียญทอง นำเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ จาก 44 เขตพื้นที่การศึกษา ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันต่อระดับชาติ 32 รายการ (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.387237108021170.88624.338176756260539&type=1 )
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555  นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบจำนวนนักเรียน โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร อำเภอท่าสองยาง และ โรงเรียนเซนโยเซฟแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
วันที่  14-18 พฤศจิกายน  2555  สพป.ตาก เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติธรรม  "โร งเรียนดีศรีตำบล"  เฟส3  รุ่นที่ 1  ณ ศูนย์อบรมวัดวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม คือ โรงเรียนบ้านไม้กะพง โรงเรียนบ้านเซอทะ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมา ตยกุล โรงเรียนบ้านน้ำหอม โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ โรงเรียนด่านแม่ละเมา โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3  และโรง เรียนรวมไทยพัฒนา5
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล  รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2  และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินเงินอุดหนุนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นางผานิตย์ มีสุนทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้มาตรวจสอบและดูสภาพจริงของผู้สมัครได้รับรางวัลโครงการ " ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่7 ของ ของนายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง โดยมี นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้นำคณะกรรมการไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสาขาตอปล้าคี

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล  รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2  พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบจำนวนนักเรียน โรงเรียนราษฎร์วิทยา และ โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ 13  พฤศจิกายน 2555  นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และคณะตรวจสอบจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ได้ตรวจเยี่ยมและตรวสอบจำนวนนักเรียน โรงเรียนอิสลามศึกษา และ โรงเรียนอนุกุลวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
12 พ.ย. 55 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษ าอ.แม่ระมาด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 และผู้มีจิตศรัทธาอ.แม่ระมาด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามั คคี ปี 3 ฉลอง 2600 ปี พุทธชยันตี ณ วัดบ้านแพะ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.383594591718755.87791.338176756260539&type=3 )
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2  พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบจำนวนนักเรียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชน ได้ไปตรวจเยี่ยมและตรวจสอบจำนวนนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ที่โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา โรงเรียนศิริวรรณศึกษา และ โรงเรียนอนุบาลการุณย์
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอ.อุ้มผาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 และผู้มีจิตศรัทธาอ.อุ้มผาง  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามั คคี ปี 3 ฉลอง 2600 ปี พุทธชยันตี ณ วัดอเนกสิงขร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง เมื่อวันที่ 11 พ.ย.55 (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.383531968391684.87779.338176756260539&type=3 )
10 พ.ย. 55 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายพันธ์ ทาอินทร์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การ ศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษ าอ.พบพระ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 และผู้มีจิตศรัทธาอ.พบพระ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามั คคี ปี 3 ฉลอง 2600 ปี พุทธชยันตี ณ สำนักสงฆ์เจริญธรรมพัฒนาจิต  ต.ช่องแคบ อ.พบพระ (ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.383520578392823.87777.338176756260539&type=3 )
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555  นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว และผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชการ เรื่อง สิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ:ก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม มีนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาเข้าประชุม ที่สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 พ.ย. 55 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ซึ่งมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 60 ทุน ระดับประถมศึกษา 20 ทุนๆละ1,000 บาท ,ระดับมัธยมศึกษา 40 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทุน100,000 บาท โดยได้จัดสรรทุนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 , สพม.38 ,อปท.และโรงเรียนตชด. นอกจากนั้นทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด โดยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน โดยมอบให้เฉพาะโรงเรียนในเขตอำเภอแม่สอด (ที่อยู่นอกเขตเทศบาล) จำนวน 30 ทุนๆ ละ1,000 บาท (ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.381084285303119.87161.338176756260539&type=1 )
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สพป.ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน อำเภอแม่สอดทอดกฐินสามัคคี ปี 3 ฉลอง 2600 ปี พุทธชยันตี ณ สำนักสงฆ์บ้านบ้านห้วยลึก อ.แม่สอด โดยมีท่านชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.จ.ตาก ร่วมทำบุญทอดถวายในครั้งนี้ด้วย รวมเงินองค์กฐินอำเภอแม่สอดได้ จำนวน 100,555 บาท (ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.380795688665312.87104.338176756260539&type=1#!/media/set/?set=a.380795688665312.87104.338176756260539&type=1 )
วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สพป.ตาก เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน อำเภอท่าสองยาง ทอดกฐินสามัคคี ปี 3 ฉลอง 2600 ปี พุทธชยันตี ณ สำนักสงฆ์บ้านแม่ออกผารู ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง  โดยรวมเงินองค์กฐินอ.ท่าสองยาง ได้จำนวน 76,000 บาท (ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.380380602040154.87012.338176756260539&type=1 )
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 น.ส. มนิดา อดิศัยสกุล รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ MECC ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสื่อ "เสียงเยาวชนที่ชายแดน" โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงออกถึงความ สามารถด้านการผลิตสื่อ และการแสดงผลงานขององค์กรในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน
ภาพ/ข่าว โดย รณชัย จินตนธรรม
นายธเนศ  เวทมาหะ  รองผอ.สพป.ตาก เขต 2  เปิดการอบรมการเขียนแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมควีนพาเลซ อ.แม่สอด โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนในอำเภอพบพระ  อุ้มผาง และ  สพป. นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วมอบรม
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดป้ายศูนย์ประสานงานอาเซียนศึกษา ณ หน้าอาคารพาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 ตามโครงการเตรียมความพร้อมเ พื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธี ซึ่งการเปิดศูนย์ประสานงานอาเซียนศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประตูสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ และจะเป็นสื่อกลางในการดำเนินกิจกรรมและให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษา ทั้งในปัจจุบันและในศตวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ต่อไป  (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.377445415667006.86188.338176756260539&type=1)
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนับสนุนผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งสำนักลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สพป.และหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือ ได้กำหนดจัดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.377450672333147.86190.338176756260539&type=1 )
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 มอบรางวัลการประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 ชื่อผลงาน ยุวพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ (ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.377464632331751.86197.338176756260539&type=3 )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 26 ต.ค.55 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มต่างๆ ได้มอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน และแนวทางการปฏิบัติ ของกลุ่มงานต่างๆ ทั้งนี้ผอ.สพป.ตาก เขต 2ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ซึ่งผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 25 ตุลาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับคณะการตรวจติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของสพป.ตาก เขต 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นำโดยนายถนัด ขวัญนิมิตร ประธานคณะติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ร ัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด
วันที่ 19 ต.ค.55 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 ซึ่งมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 60 ทุน รวมเป็นเงินทุน100,000 บาท โดยได้จัดสรรทุนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 , สพม.38 ,อปท.และโรงเรียนตชด. นอกจากนั้นทางกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนอีก30 ทุนๆละ1,000 บาท
วันที่ 19 ต.ค. 2555  องค์การ IOM ได้เข้าแนะนำ"โครงการลดโอกาสเกิดความเสี่ยง และส่งเสริมการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ย้ายถิ่นในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและมาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดตาก" และร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้ามนุษย์ในแถบ 5 อำเภอชายแดน  ในการนี้ น.ส.มนิดา  อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้ต้อนรับคณะจากองค์การดังกล่าว
 ศูนย์ประสานงานจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว สพป.ตาก เขต 2 ร่วมกับ องค์กร ZOA  จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 16 -18 ตุลาคม 2555 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 95 คน  โดยมี วิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2  นายบุญธรรม  พุทธิวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางจันทนา ทองอ่วม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 และ นายชนะพงษ์ คงบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
17 ตุลาคม 2555 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้ เครื่องแท็บเล็ตล็อต 2 ตามโครงการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับพกพา ที่แจกนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 (One Tablet PC Per Child) ซึ่งจัดส่งโดย บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด มาถึงสพป.ตาก เขต 2แล้ว รวมทั้งหมด 3,414 เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ ตรวจรับ และคาดว่าจะส่งมอบให้กับโรงเรียนได้ทันภายในเดือนตุลาคม สำหรับแท็บเล็ตรอบสองที่ส่งมาถึงในวันนี้ ได้รับการจัดสรร 3,414 เครื่อง โดยแยกเป็น โรงเรียนสังกัดสพป.ตาก เขต 2 จำนวน 2,843 เครื่อง, โรงเรียนสังกัดตชด. จำนวน 111 เครื่อง และโรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 460 เครื่อง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรสพป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สงขลาเขต 3 นำโดย นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร รอง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มาดูงานการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของ สพป.ตาก เขต 2
น.ส.มนิดา  อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะผู้นำเยาวชนเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์ ขององค์การ IOM จัดการอบรมขึ้น ในวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2555  ณ โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอิสลามเข้าร่วม จำนวน 30 คน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 สพป.ตาก เขต 2 จัดการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 โดยมีการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และหุ่นยนต์อัตโนมัติ ผลการแข่งขันหุ้นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ได้แก่ ที่ 1 รร.ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ,ที่2 รร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ,ที่3 รร.บ้านท่าอาจ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1- ม.3 ได้แก่ ที่1 รร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ,ที่2 รร.บ้านป่าคาใหม่ ,ที่3 รร.บ้านแม่กื๊ดหลวง การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ได้แก่ รร.บ้านห้วยนกแล การหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ได้แก่ รร.บ้านป่าคาใหม่

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ประจำปีการศึกษา 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 ณ อำเภอท่าสองยาง ซึ่งสพป.ตาก เขต 2 ได้จัดขึ้นโดยมี อ.ท่าสองยาง เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 เพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนของสพป.ตาก เขต 2 ไปแข่งในระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.370651446346403.84336.338176756260539&type=1 )

วันที่ 5 ตุลาคม 2555 นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมปาฐกถาในงานวันครูสากล ปี 2012 ซึ่งสมาคม  BMTA ร่วมกับองค์กรเอกชนจัดการศึกษา จัดงานขึ้น มีผู้สอนในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวเข้าร่วมงานกว่า 800 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก พร้อมกับการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาและหน้าที่ในฐานะของผู้สอน
(ภาพและข่าว โดย รณชัย จินตนธรรม)
นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และจัดทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2556 โดยมีธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม 70 คน
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีเกิด รอยแยก ดินสไลด์ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก เบื้องต้นทางอบจ.ตากได้นำรถ แบ็คโฮทำคันดินเพื่อเปลี่ยน ทางน้ำ และได้ขุดดินปิดรอยแยกขนาดใหญ่บางจุดเรียบร้อยแล้ว (ดูภาพเพิ่มเติม http://www.facebook.com/media/set/?set=a.368955849849296.83886.338176756260539&type=3 )
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ตาก เขต 2  จัดอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน (ศาสนาอิสลาม) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามศึกษา  โดยมี นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล  รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิด-ปิดการอบรม มีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ อ.มุสตาฟา อยู่เป็นสุข ,อ.สมศักดิ์ อัสสมิมานะ และ อ.บุญมี ผ่องโสภา มีครูเข้าอบรม จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าฟัง 90 คน และผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 50 คน
ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานนิทรรศการการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นธุรกันดาร "สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง" No Matter How Far,We'll Reach" เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2555 สพป.ตาก เขต 2 มีโรงเรียนบ้านท่าอาจ และโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.368522959892585.83791.338176756260539&type=3 )
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ รับมอบหนังสือเข้าห้องสมุด ตามโครงการเปิดโลกอัจฉริยะและ ขนมคูริโกะ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงเรียนในอำเภออุ้มผาง สังกัดสพป.ตาก เขต ๒ เมื่อวันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแม่สอดเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 สพป.ตาก เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิต "เรียงร้อยด้วยรักถักทอสายใย " ให้กับผู้เกษียณอายุราชการปี 2555 จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ร ีสอร์ท โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.366402673437947.83251.338176756260539&type=3 )
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๕ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส. จังหวัดตาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ "โรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก" โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยการจัดแข่งขันในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตาก
วันที่ 20 - 21 กันยายน 2555 องค์กร ZOA และ องค์กร KRCEE จัดอบรมให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านการศึกษาในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 7 แห่ง เรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเชิญวิทยากรจาก สพป ตาก เขต 2 คือ นา งสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป ตาก เขต 2 และ นายบุญธรรม พุทธิวงศ์ ผอ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.ตาก เขต 2 ที่ร้านขนมจีนขยุ้มคุณน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ 21 กันยายน 2555 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) โดย ดร. อุบล เล่นวารี และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ได้มาติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปา เก่อญอ ของโรงเรียนกลาโหมราชเสนา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 ,นางสมพิศ วงษ์อำนาจ ผอ.ร.ร. ,คณะครู, คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ,ผู้ปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ
วันที่ 19 กันยายน 2555 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดการประชุมโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษา และเพื่อให้ครูผู้สอนได้ดำเนินการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 75 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2
สพป.ตาก เขต ๒ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาทั้งระบบ และโครงการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสัมพันธภาพที่ดี เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2555 โดยมีผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี 2555 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระประจำปีเกิด ได้แก่ ปีมะเมีย -วัดพระบรมธาตุเจดีย์ (วัดพระเจ้าทันใจ) จ.ตาก ,ปึฉลู - วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง , ปีระกา - วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน , ปีมะโรง--วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ ,ปีมะแม - วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และพระธาตุเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จ.เชียงใหม่ และงานเลี้ยง "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.363791650365716.82571.338176756260539&type=1
วันที่ 13 กันยายน 2555  นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 นำเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2555  มอบให้กับ เด็กหญิงรุ่งนภา วิเทศน์เวชรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  และได้ไปเยี่ยมบ้าน ในหมู่บ้านขุนห้วยนกแล มีน้องอีกสองคนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นอนุบาล 2 มี นายวีระ มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้นพาไปเยี่ยมบ้าน
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อรับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้กำลังใจครูในการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเผยแพร่ผลงาน ความดี ยอกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งมีข้าราชการครูสายงานการสอนที่ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๒๖ ราย ดังนี้ ระดับปฐมวัย ๕ ราย ระดับประถมศึกษา ๑๐ ราย และระดับมัธยมศึกษา ๑๑ ราย ซึ่งสพป.ตาก เขต ๒ จะคัดเลือกระดับละ ๑ ราย เพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ สพป.ตาก เขต ๒ และคัดเลือกให้เหลือเขตละ ๑ ราย เป็นครูดีในดวงใจระดับ สพฐ. เพื่อรับรางวัลในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือไร่สรการรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีทักษะ วิธีการดำเนินการวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม โดยมีผู้กำกับลูกเสือภาคเหนือ เข้ารับการอบรม ๑๒๐ คน
วันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 13.00-17.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการบริหารและการดำเนินงานของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว โดยมี องค์กรเอกชนจัดการศึกษา ตัวแทนผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนแม่สอด โดยมีกิจกรรมการประกวดผลงานดีเด่นการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง นิทรรศการรูปแบบการการสอนภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่น การสาธิตผลงานการเรียนรู้ของนักเรียน และ การจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตของนักเรียน (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.360421244036090.81670.338176756260539&type=1 )
วันที่ 7  กันยายน 2555  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และ ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว สพป.ตาก เขต 2  ศึกษาดูงาน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ชลบุรี เขต 1 และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี  นำโดย นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผอ สพป.ตาก เขต 2        
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน(ระดับปฐมวัย) ของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำนวน ๗๕ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยาการ จาก นายประจบ ขวัญมั่น ผอ.รร.บ้านน้ำดิบพิทยาคม สพป.ตาก เขต ๑ และ น.ส.อนง ศึกษา ผอ.รร.วัดสว่างอารมณ์ สพป.ตาก เขต ๒ มาบรรยายให้ความรู้
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒ ซึ่งได้จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ สามารถคัดกรองและวินิจฉัยเบื้องต้นได้ และสามารถเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP,IIP) เพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ สพป.ตาก เขต ๒ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สังกัดสพป.ตาก เขต ๒ และสังกัดเอกชน จำนวน ๓๑๔ คน โดยแบ่งการอบรมตามจุดทั้ง ๕ อำเภอ เพื่อให้ครูสามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะไปสอนนักเรียน โดยนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ อ.พบพระ ซึ่งใช้เวลาการอบรม ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ พร้อมดัวยรองผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ร่วมงาน Social Night การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในระดับภาคเหนือ ตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาเงื่อนเชือกและงานบุกเบิก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่สรการรีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๒ นำคณะทำงานลูกเสือ สพป.ลำพูนเขต ๒ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของสพป.ตาก เขต ๒ โดยมีนายประวัตร์ พันธ์กอง, นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการทำงานของสพป.ตาก เขต ๒ และเยี่ยมค่ายการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่สรการรีสอร์ท อ.แม่สอด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นเจ้าภาพฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในระดับภาคเหนือ ตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาเงื่อนเชือกและงานบุกเบิกระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่สรการรีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายเดช วรเจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการเปิดอบรม และนายพนัส บุญวัตนสุนทร ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เข้าร่วมการอบรมและติดตามประเมินผล
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย อ.พบพระ จ.ตาก โดยได้เน้นนักเรียนจบชั้นป.๓ ต้องอ่านออกเขียนได้ ทุกคน

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นตัวแทนสพฐ. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงรูธ แซ่กือ นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ที่ถูกน้ำป่าพัดจมหายระหว่างเดินทางกลับบ้านและเสียชีวิตพบศพ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีพ่อ แม่ ด.ญ.รุธ มารับมอบที่โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย

อ.พบพระ จ.ตาก

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เปิดการอบรมการใช้คอมพืวเตอร์พกพา(Tablet) ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจในการใช้แท็บเล้ตพื้นฐาน และการบริหารจัดการการใช้แท็บเล็ตโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพป.ตาก เขต ๒ และสังกัดเอกชน เข้าร่วมการอบรม ๑๒๘ คน (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.356657237745824.80597.338176756260539&type=3 )
กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก จัดประชุมการแข่งขันกีฬา"เอกชนสัมพันธ์ 55 " เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษฎร์วิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผอ สพป.ตาก เขต 2 นายทวีป พึ่งคร้าม ผอ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ตาก เขต 1 นายยงยุทธ ศีลพร ผอ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป ตาก เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู เข้าประชุม โดยมี นายจรัล อ๊อดทรัพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน สพป ตากเขต 1 ในฐานะเจ้าของสถานที่ให้การต้อนรับ
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ มอบนโยบายให้กับวิทยากรแกนน ำการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tab let) ณ โรงแรมภูอินน์ เพื่อที่จะได้ไปอบรมให้กับค รูผู้สอนชั้น ป.๑ ตามจุดอบรมทั้ง ๕ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๕๕
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต๒ ได้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพป.ตาก เขต ๒ และสังฆมณฑลนครสวรรค์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมมือดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดการศึกษาของห้องเรียนสาขา ได้แก่ โรเรียนญาณวิศิษฎ์ ห้องเรียนสาขามารีอุปถัมภ์ และห้องเรียนสาขาเปาโลอุปถัมภ์ , โรงเรียนบ้านน้ำหอม ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยน้ำเย็น ,โรงเรียนบ้านหนองบัว ห้องเรียนสาขาดอกไม้สด ,โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา โดยมีผู้แทนสังฆมณฑลนครสวรรค์ ผู้แทนห้องเรียนสาขา และผู้แทนสพป.ตากเขต๒ เข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต๒
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โดย นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รอง ผอ สพป เชียงใหม่ เขต 6 มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าว ที่ศูนย์การเรียนซีดีซี และ โรงเรียนบ้านท่าอาจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา สังกัดสพป.ตาก เขต ๒ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๘ อัตรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ส.ค. ๕๕ ณ ศูนย์อบรมที่ ๕ (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป ตาก เขต 2 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน จำนวน 57 คน โดยวิทยากรจากศูนย์อีริค โรงเรียนสรรพวิทยาคม อบรมช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 100 ชั่วโมง เริ่มวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับสนับสนุนห้องอบรมจากโรงเรียนภัทรวิทยา นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป.ตาก เขต 2 เปิดการอบรม
๑๗ ส.ค. ๕๕ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานมอบห้องน้ำให้กับวัดศรีรัตนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นการร่วมใจกันของชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาทสร้างห้องน้ำจำนวน ๖ ห้อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื๊ดสามท่า ที่ได้ย้ายมาเรียนในวัดเป็นการชั่วคราว หลังจากอาคารโรงเรียนเกิดทรุด
น.ส.มนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมค่าย "สืบค้นความงามบ้านสันป่าไร่" จัดอบรมวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีคณะครู นักเรียน และหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม โดยทีมวิทยากรมืออาชีพประกอบด้วย กลุ่ม Head Way,กลุ่ม Kids D Media Gang และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กและสังคม บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานดินบรรจุศพ เป็นกรณีพิเศษ นางฑิฆัมพร เลาห์รุ่งโรจน์ มารดาของ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ณ สุสานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อ.แม่สอด จ.ตาก (ดูภาพเพิ่มเติม http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.352594848152063.79320.338176756260539&type=1)
นายดำรง พลโภชน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. และคณะ ได้มาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการและดำเนินงานตาม กลยุทธ์ของ สพฐ. ตามโครงการ Site Visit โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 55
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และครูธุรการ เพื่อชี้แจงเรื่องเงินอุดหนุน การเลือกคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาเอกชน และมอบวุฒิบัตรโรงเรียนพระราชทาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยมี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป ตาก เขต 2 และ นายยงยุทธ ศีลพร ผอ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดำเนินการประชุม ที่โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป ตาก เขต 2 นิเทศ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของศูนย์การเรียนแควกะบ่อง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่โรงเรียนแม่สอด นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร ระยะที่ ๑ จำนวน ๗๙ โรงเรียน พร้อมให้เด็กโรงเรียนแม่สอดได้ทดลองใช้งานจริงในชั้นเรียน โดยจะกระจายแท็บเล็ตไปทุกอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สอด ๒๗ โรงเรียน อำเภอแม่ระมาด ๑๖ โรงเรียน อำเภอท่าสองยาง ๑๓ โรงเรียน อำเภอพบพระ ๘ โรงเรียน และอำเภออุ้มผาง ๑๕ โรงเรียน รวม ๓,๒๙๖ เครื่อง และโรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน ๔๐๐ เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสพป.ตาก เขต ๒ จะจัดการอบรมให้ความรู้และวิธีการใช้งานอย่างละเอียดให้กับครูประจำชั้น ป.๑ และผู้บริหารสถานศึกษา อีกครั้ง        
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ นำคณะข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๘๐ รูป ณ บริเวณโรงเรียนสรรพวิทยาคม และพิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เปิดการอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนแม่สอด โดยนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ บรรยายพิเศษ ซึ่งมีครู และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ารับการอบรม ๕๐ คน
นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ณ ป่าชุมชน ม.๒ บ้านหัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนแม่สอด โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน และโรงเรียนบ้านหัวฝาย เข้าร่วมปลูกป่า ๒๐๐ คน
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ข้าราชการ และบุคลากร สพป.ตาก เขต ๒ ร่วมงาน "ศาสนิกสัมพันธ์รวมพลังปกป้องสถาบัน" ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP โดยมีนายมงคล สัณฐิติวิฑูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ โดยเริ่มขบวนแห่ที่มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล ไปยังศูนย์อาคารจำหน่ายสินค้าOTOP อ.แม่สอด และมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของแต่ละศาสนา
วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง และนายสมเกียรติ ชอบผล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สังกัด สพป.ตาก เขต ๒ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และเป็นโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมปีที่ ๓ มีนักเรียน ๕๒๙ รูป/คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและบวชเรียน
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรกรทางการศึกษาสพป.ตาก เขต ๒ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ณ บริษัทสตาร์เคเบิ้ล ,เคเบิ้ลเพื่อการศึกษาเทศบาลแม่สอด และบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอด
วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง เปิดการประชุมการจัดทำคู่มือการบริหารหอพักนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร(แบบพึ่งตนเอง) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 โดยมีนายสมเกียรติ ชอบผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษาคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง ผอ.รร. และครูที่ดูแลหอพักนักเรียนทั้งสังกัดสพป.ตาก เขต 2 และตชด.เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๖ ส.ค. ๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เข้าร่วมประชุมการศึกษาปัญหาการดำเนินงานด้านการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก เพือดำเนินการตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาการดำเนินงานด้านการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก ตามมติรัฐมนตรี
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอแม่สอด และได้นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดห้วยเตย อ.แม่สอด จ.ตาก
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธาน อัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๖ จากสโมสรไลออนส์ลำปาง มอบให้โรงเรียนสังกัด จำนวน ๒๔ เล่ม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป สำหรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๖ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสศึกษา และอ่านเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องราววิชาการสาขาต่างๆ และเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา (ดูภาพเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.347190038692544.77610.338176756260539&type=1 )
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ รับมอบเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จาก ชมรม Fire Fly Mission ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสบทบทุนสร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ โดยมี หลวงพ่อสรศักดิ์ โชติโย เป็นผู้มอบ และได้มอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากศรัทธาหลวงพ่อญาณวิศิษฎ์ (หลวงพ่อทอง) จันทสิริ เพื่อจัดซื้อโรงสีข้าวขนาดเล็ก ให้แก่โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ อ.แม่สอด จ.ตาก
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายของสพฐ. ให้กับโรงเรียนสังกัดสพป.ตาก เขต ๒ และโรงเรียนเอกชน พร้อมนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-Net , NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรมปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด โดยมีครูสังคมศึกษาเข้าร่วม ๑๑๖ คน
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เปิดงาน "วันสถาปนาอาเซียน" ที่โรงเรียนบ้านท่าอาจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของครู นักเรียน ประชาชนชุมชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ๑๑ โรงเรียน มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ เป็นต้น
สพป.ตาก เขต ๒ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ณ ป่าชุมชน ม.๑ บ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ทหารและชาวบ้านในชุมชน เข้าร่วมปลูกป่า ๕๐๐ คน

นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เปิดการอบรมแนวทางการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำหรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนามาตรฐานคณะกรรมการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอแม่สอด และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายสาธารณสุขได้มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาระบบการประเมินรับรองส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนสรรหาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๕๐ คน

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านพละ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา และโรงเรียนบ้านจกปก ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดป่าขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.ค. ๕๕ ...

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ พร้อมด้วยนายวิจิตร นาควังไทร รองผอ.สพป.ตาก เขต ๒ และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียบ้านร่มเกล้า ๔ อ.พบพระ จ.ตาก โดยได้ติดตามผลกสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ การท่องสูตรคูณ รวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้แนะนำการทำบัญชีการเงินและพัสดุของโรงเรียน

วัน ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยคณะศึกษานิเทศก์ได้มาตรวจติดตามการดำเนินการตามจุดเน้นของสพฐ.เรื่องการ อ่านออกเขียนได้ การท่องสูตรคูณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้งได้เน้นย้ำให้โรงเรียนสอนเสริมให้กับนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียน ไม่ได้
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ที่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๙ อัตรา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒ ซึ่งเป็นผู้ที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาก เขต ๒ ครั้งที่๑๖ (๒๕๕๔) จำนวน ๒๒ อัตรา และบัญชี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ จำนวน ๗ คน
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท จัดโดยกาญจนภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว เข้าร่วมประมาณ ๑๒๐ คน

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคณิตศาสตร์ปฐมวัย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เชิงคณิตศาสตร์ให้กับครูผู้สอนปฐมวัย

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ และแนะแนว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ห้องแม่สอดบอลรูม โรงแรมเซ็นธาราแม่สอด เพื่อยกระดับคุณภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับกลุ่มเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้เข้าอบรม ๙๔ คน จากสพป.ตาก เขต ๑ และสพป.ตาก เขต ๒
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ กล่าวต้อนรับคณะรองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ ที่ได้มาศึกษาดูงานเรื่องอาเซียนศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒ หลังจากนั้นทางคณะฯ จะไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านท่าอาจ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ติดแนวชายแดนพม่า และเป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ อ.พบพระ จ.ตาก หลังพบนักเรียนชั้นป.๑ เป็นโรคมือเท้าปาก ซึ่งได้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้ว ขณะนี้ได้พักรักษาตัวที่บ้าน ด้านโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ และสถานีอนามัยชุมชน ก็ได้เฝ้าระวังโรคนี้อย่างใกล้ชิด นักเรียน และครูได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารชั้นประมถศึกษาปีที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ส่วนมาตรการการป้องกันโรคมือเท้าปากนั้น ทางสพป.ตาก เขต ๒ ก็ได้แจ้งแนวทางการป้องกัน หากพบนักเรียนที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้ ให้รีบเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน และรายงานให้สพป.ตาก เขต ๒ ทราบโดยด่วน
วันที่ 19 ก.ค.55 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ครูสอนดี จังหวัดตาก โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเช็ครางวัล ครูสอนดี ของจังหวัดตาก จำนวน 150 คน ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน "ศาสนิกสัมพันธ์รวมพลังปกป้องสถาบัน" โดยมีนายมงคล สัณฐิติวิฑูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการการประชุม ซึ่งการจัดงาน ศาสนิกสัมพันธ์รวมพลังปกป้อ งสถาบัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ซึ่งจัดในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจะเริ่มขบวนแห่ที่มูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล ไปยังศูนย์อาคารจำหน่ายสินค้าOTOP อ.แม่สอด
นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากแนวแผ่นดินเลื่อน ทำให้อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคารห้องคอมพิวเตอร์ และอาคารห้องสมุด ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันทรุดตัวและแตกร้าว เบื้องต้นสพป.ตาก เขต ๒ ได้สั่งงดใช้อาคารเรียนเป็นการด่วนเพราะอาจทำให้อาคารถล่มลงมาจนเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้ นอกจากนั้นยังได้เตรียมแผนรองรับการหาห้องเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียน โดยให้โรงเรียนประชุมผู้ปกครองและชุมชนเพื่อหารือในการหาพื้นที่สร้างอาคารเรียนใหม่
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพป.ตาก เขต ๒ ณ ห้องประชุมทีลอซู โดยมีรองผอ.และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการทบทวนการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยได้มีการเร่งรัดให้ดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมองค์กรเอกชนจัดการศึกษา และผู้บริหารศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง และพบพระ มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 120 คนเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.30 น. โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ฉกร.4,พมจ.ตาก,มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กร World Education เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางของศูนย์การเรียน
วันที่ 12 ก.ค. 55 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555 ที่ห้องประชุมทีลอซู สพป.ตาก เขต 2 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินการจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลการคัดเลือกโรงเรียน และนักเรียน ดีเด่น ของสพป.ตากเขต 2 ให้คณะกรรมการพิจารณาระดับภาคต่อไป

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบาย ให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ก.ศ.น. และ อาชีวศึกษา จ.ตาก ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด โดยมีนายประวัตร์ พันธ์กอง กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสพป.ตาก เขต 2

นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการห ลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทร อนิกส์ e-Government Procurement : e-GP ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2 จัดโดยสำนักมาตรฐานการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. ที่ให้มีการคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และช่วยเหลือการจัดประสบการณ์ที่ดีให้แก่เพื่อนครู โดยคณะกรรมการ ได้คัดเลือกโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ และโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ สพป.ตาก เขต 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรม
โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่่าไร่ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา และโรงเรียนบ้านจกปก
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดยมี นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ ผอ รร บ้านแม่ตาว เป็นวิทยากร
วันที่ 5 กรกฏาคม 2555 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหน่วยงานราชการ
องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่พักพิงชั่วคราว ในจังหวัดตาก และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก มี นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ สพป ตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๔ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในสถานศึกษาเพื่อรับมือกับอุบัติภัยและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในการป้องกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นและเพื่อให้ตระหนักในเรื่องความ รุนแรงและสูญเสียจากสาธารณภัยต่างๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ตาว
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” อันเป็นโครงการสืบเนื่องจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ริเริ่มนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ขึ้นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจใคร่รู้ มีความกระตือรือร้น รู้จักสังเกต ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรม
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดอบรมครูภาษาอังกฤษโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐ คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิ.ย. ๕๕ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต ๒
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ตาก เขต ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยได้จัดสนามสอบ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และโรงเรียนแม่สอด ในการนี้นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบในครั้งนี้
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ตาก เขต ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อม และแนวการดำเนินการสอบฯ เพื่อให้การสอบข้อเขียน ภาค ก. และภาค ข. ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนแม่สอด

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทำการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ จำนวน ๑๓ คน โดยนายบุญเกียติ สงวนไว้ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้กล่าวแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ที่บรรจุใหม่ รวมทั้งยังได้มอบนโยบายและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกรียติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒