ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน แม่ระมาด

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
160141 63020001 1063160141 บ้านป่าไร่ ขะเนจื้อ
160142 63020002 1063160142 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ
160143 63020003 1063160143 บ้านจกปก ขะเนจื้อ
160145 63020005 1063160145 บ้านพะละ ขะเนจื้อ
160154 63020010 1063160154 บ้านขุนห้วยนกแล พระธาตุ
160155 63020007 1063160155 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื้อ
160156 63020008 1063160156 กลาโหมราชเสนา ขะเนจื้อ
160157 63020009 1063160157 บ้านป่าไร่เหนือ พระธาตุ
160147 63020016 1063160147 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา
160150 63020011 1063160150 บ้านทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ
160151 63020012 1063160151 บ้านสันป่าไร่ พระธาตุ
160152 63020014 1063160152 บ้านวังผา แม่จะเรา
160148 63020017 1063160148 บ้านแม่จะเราสองแคว แม่จะเรา
160149 63020018 1063160149 บ้านห้วยบง แม่จะเรา
160159 63020019 1063160159 บ้านห้วยโป่ง แม่ตื่น
160160 63020020 1063160160 บ้านน้ำหอม แม่ตื่น
160138 63020022 1063160138 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง แม่ระมาด
160139 63020023 1063160139 บ้านห้วยนกแล แม่ระมาด
160140 63020021 1063160140 บ้านต้นผึ้ง แม่ระมาด
160161 63020024 1063160161 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น
160158 63020025 1063160158 บ้านสามหมื่น สามหมื่น
160163 63020026 1063160163 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สามหมื่น

14 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

84 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

20 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

58 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

5 โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info