ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน พบพระ

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
160215 63020085 1063160215 ป่าไม้อุทิศ 4 คีรีราษฎร์
160212 63020086 1063160212 บ้านร่มเกล้า 2 คีรีราษฎร์
160213 63020087 1063160213 บ้านร่มเกล้า 3 คีรีราษฎร์
160214 63020088 1063160214 บ้านร่มเกล้า 4 คีรีราษฎร์
160210 63020091 1063160210 ไทยราษฎร์คีรี ช่องแคบ
160211 63020092 1063160211 รวมไทยพัฒนา 6 ช่องแคบ
160216 63020089 1063160216 บ้านป่าคาใหม่ คีรีราษฎร์
160219 63020090 1063160219 รวมไทยพัฒนา 3 คีรีราษฎร์
160206 63020093 1063160206 อรุณเมธา ช่องแคบ
160207 63020094 1063160207 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ
160208 63020095 1063160208 บ้านขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ
160209 63020096 1063160209 บ้านทีกะเป่อ ช่องแคบ
160199 63020097 1063160199 ชุมชนบ้านพบพระ พบพระ
160203 63020098 1063160203 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ
160204 63020099 1063160204 ห้วยน้ำนักวิทยา พบพระ
160217 63020100 1063160217 รวมไทยพัฒนา 1 รวมไทยพัฒนา
160201 63020104 1063160201 บ้านวาเล่ย์ วาเล่ย์
160221 63020103 1063160221 รวมไทยพัฒนา 5 วาเล่ย์
160218 63020101 1063160218 รวมไทยพัฒนา 2 รวมไทยพัฒนา
160220 63020102 1063160220 รวมไทยพัฒนา 4 รวมไทยพัฒนา
160202 63020105 1063160202 บ้านมอเกอ วาเล่ย์
160205 63020106 1063160205 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์
160200 63020107 1063160200 บ้านยะพอ วาเล่ย์
160259 63020124 1063160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี รวมไทยพัฒนา
160265 63020126 1063160265 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ช่องแคบ

14 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

84 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

20 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

58 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

5 โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info